Angstfobietherapie
Netwerk van therapeuten
bij angst en fobie
Angstfobie therapie
Psychosociaal therapeut - Hoofddorp - Chantal
Therapie Hoofddorp
Opaallaan 1180
2132 LN Hoofddorp
Stuur een bericht


✓ Ik bied ook online therapie aan

Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
BerichtChantal | Psychosociaal therapeut

Introductie

Mijn naam is Chantal. Ik ben geregistreerd psychosociaal therapeut. 

Iedereen ervaart weleens angst soms heb je daar zoveel last van dat het je functioneren in het dagelijks leven in de weg staat. Het lukt je niet meer om zelf een manier te vinden om om te gaan met de angst(en) die je ervaart.

In mijn praktijk geef ik cognitieve gedragstherapie (Acceptance and commitment therapy) tegen angst en fobie. Daarnaast gaan we gestructureerd en in kleine stapjes aan de slag om van de angst/fobie af te komen of te verminderen. 


Na heel wat jaren te hebben gewerkt bij de overheid heb ik een aantal jaren geleden besloten om het roer om te gooien en te doen waar ik energie en voldoening van krijg op werkgebied. Vol enthousiasme ben ik begonnen  aan de HBO opleiding psychosociaal therapeut/ counselor.

Tijdens mijn opleiding heb ik mij mogen verdiepen in de praktische psychologie, klinische psychologie, sociale psychologie en  medische kennis gehad. Na deze opleiding te hebben afgerond kon ik echt het roer omgooien en ben ik mijn eigen praktijk gestart. Na het afronden van mijn studie ben ik veel energie blijven steken in mijn ontwikkeling. 

Ik heb gewerkt als online- therapeut bij stichting ES. Tijdens Corona heb ik veel gesprekken online gevoerd. Hierbij was de ervaring die ik heb opgedaan bij ES onmisbaar. Ik werk naast mijn praktijk ook als vrijwilliger bij Adamas. Ik vind het belangrijk om op deze manier bij te dragen aan het welzijn van mensen die geraakt zijn door kanker en maak daar graag tijd voor vrij.

Ik ben empathisch en oplossingsgericht. Voor mij betekent hulpverlenen inzicht geven in het probleem van mijn cliënten. Ervan uitgaande dat mensen zelf heel goed weten wat goed voor ze is. Mijn uitdaging is om dat bij mijn cliënten naar boven te brengen en te begeleiden zodat zij beter met hun probleem om kunnen gaan. Ik hoop dat jij na elk gesprek met mij een stukje lichter weggaat.

Wil je meer weten of een afspraak maken, neem dan contact met mij op.

Chantal

Online therapie

Ik geef ook  online therapie mocht jij als de client door bepaalde omstandigheden (Corona, niet mobiel zijn of iets anders) dat prettigger vinden. Dit gaat via een betrouwbare, veilige en AVG proof verbinding.

Opleidingen & registraties

Opleidingen:
Ik heb de HBO opleiding psychosociaal therapeut/ counselor gevolgd.Ik heb daar onder andere gespreksmethodiek gehad  volgens de leer van  Prof. Dr. Gerard Egan. Deze methodiek is gebaseerd op de humanistische psychologie van Carl Rogers, die uitgaat van de aangeboren kracht die elke mens bezit om zichzelf te ontwikkelen in een richting die goed is voor hemzelf en anderen. Daarnaast heb ik  nog verschillende opleidingen gedaan zoals ACT (Acceptance and Commitment therapy) dit is een wetenschappelijke  bewezen vorm van cognitieve gedragstherapie, Positieve psychologie, oplossingsgerichte therapie en PICS en PICS-F( Problematiek van patienten en familie na opname op een intensive care afdeling). Verder moet ik om lid te blijven van de beroepsvereninging elk jaar bijscholing en intervisie volgen.

Beroepsvereniging
Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG), de Vakgroep Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) en de RBCZ het kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg. Deze  zorgen voor de kwaliteitswaarborg van mijn praktijk.  De NFG neemt  de verplichtingen die de Wkkgz stelt over zodat bij klachten, u als cliënt terecht kan bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Bij klachten ga naar: Niet tevreden over je hulpverlener? NFG (de-nfg.nl)

A
GB code:

Ik heb een AGB code hierdoor is vergoeding van de therapie mogelijk door de meeste zorgverzekeraars.

WTZA en WMO

Ik voldoe aan de eisen van de WTZA (Wet toetreding zorgaanbieders) Het hoofddoel van de toetredingsregels is een verbetering van de zorgkwaliteit. En de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).Registraties

Specialisaties

Wat is ACT?
Acceptance and Commitment therapy) is een wetenschappelijke  bewezen vorm van cognitieve gedragstherapie.
ACT bestaat uit zes verschillende processen /vaardigheden:

Acceptatie: Ruimte maken voor vervelende ervaringen.

Defusie: Afstand nemen van je gedachten.

Het Zelf: Flexibel omgaan met je zelf(beeld).

Hier en Nu: Aandacht voor het Hier en Nu.

Waarden: Stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt.

Toegewijd Handelen: Investeren in je waarden.

Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zeer het verminderen van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.  ACT is erkend als evidence based therapy (wetenschappelijk bewezen therapie) voor depressie, angst, chronische pijn, ziekte. Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn van een cliënt.

Wat is oplossingsgerichte therapie?

Je gaat bij deze vorm van therapie niet je problemen over-analyseren, maar komt meteen tot de kern: wat zou de oplossing zijn voor jou? Bij deze vorm van therapie ben jij zelf de expert van je problemen. Samen met de therapeut  ga je aan de slag met wat je lastig vind

Oplossingsgerichte therapie is een compacte, tijdsgebonden en doelgerichte vorm van therapie. Het doel is om jou op gang te helpen om op je eigen manier en met hulp van de mensen in je omgeving, je probleem aan te pakken.

Deze therapie helpt je wanneer jouw eigen oplossingsvermogen je soms in de steek laat. Of wanneer je jouw problemen moeilijk kunt hanteren. Oplossingsgerichte therapie is niet geschikt voor ieder probleem, maar wordt toegepast bij onder andere:

 • Burn out
 • Angst
 • Stress
 • Depressieve klachten

PICS en PICS-F

Psychische problemen die patienten en familie ervaren na opname op een intensive care afdeling. De

Hoeveel gesprekken?
De meeste mensen kunnen na 8 a 10 gesprekken weer verder.

De meest behandelde angsten in mijn praktijk:

Angst 
voor bijvoorbeeld, ziekte, autorijden, tunnels, liften, 

Burn-out
 • Extreme vermoeidheid en uitputting, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Slecht slapen.
 • Piekeren.
 • Angst, zoals faalangst.
 • Onzekerheid, weinig zelf vertrouwen.
 • Gespannen, kort lontje.
 • Hoofdpijn.
 • Opgejaagd, rusteloos gevoel.
 • Druk op de borst.


Psychische problematiek na Corona

Long-covid, belemeringen, angst, frustratie, niet worden begerepen

Kanker gerelateerde problemen:
zowel voor de getroffene, naasten en familie

Depressie

 • Gevoelens van verdriet
 • Veel Huilen
 • Hopeloosheid
 • Kort humeur
 • Irritatie
 • Verlies van interesse/Gebrek aan plezier
 • Geheugenverlies
 • Vlak effect
 • Slaapstoornissen
 • Vermoeidheid
 • Verminderde eetlust en gewichtsverlies
 • Gevoelens van waardeloosheid

Tarieven

Wat kost een gesprek?
Het eerste (kennismaking/intake) gesprek is telefonisch of via facetime en is kosteloos. 

De volgende gesprekken duren een uur en kosten 80 euro.

Het is mogelijk om de gesprekken online te voeren(via een beveiligde verbinding).

Afspraken in de avonduren tot 21.00 en op zaterdag van 9.00 uur tot 12.00 behoren tot de mogelijkheid.Vergoeding via de verzekering
De kosten voor psychosociale therapie/counseling wordt door de meeste verzekeringsmaatschappijen (gedeeltelijk) vergoed uit de aanvullende ziektekostenverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risi

Ligging


Neem contact op

Wil jij ook verandering?

Ja, ik wil verandering
( Nee, ik zoek nog verder )
Goed dat je de stap gaat zetten.
Laat een bericht achter en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.


Naam
Woonplaats
Email
Telefoon
Bericht